Koupíme les

<h2 dir=“ltr“>Koupíme les</h2>
<p dir=“ltr“><span>Vykoupím jakýkoliv les v celé České republice i na Slovensku. Les je území s hustým porostem stromů. Vykupujeme lesy dubové, bukové, jasanové či javorové.&nbsp;</span></p>
<h2 dir=“ltr“>Koupím les</h2>
<p dir=“ltr“><span>Koupím les. Cena se stanovuje podle druhového složení dřevin a zdravotního stavu lesa. Koupím les včetně pozemku a dřevní hmoty. Váš les bude oceněn dle přesné metodiky. Výkup lesa probíhá za maximální možnou cenu, s ověřenou kupní smlouvou. Veškeré formality spojené s prodejem zařídím za vás. O vykoupený les se řádně postaráme, přispíváme k jeho dalšímu rozvoji. Koupím les od majitele drobného lesního pozemku, který nezvládá péči o les, od majitelů, kteří získali les jako dědictví a neví jak hospodařit s lesem. Les je především dlouhodobá investice a v případě, že potřebujete peníze rychle, rád les od vás vykoupím. Lze zajistit také těžbu dřeva a odvoz dříví přímo z dané lokality. Provádím také výkup kulatiny a stromů. Vykupuji dubovou, smrkovou, jasanovou či javorovou kulatinu. Koupím les lužní, doubravu, bučinu. Kupní cena se odvíjí od velikosti i stáří lesa a stavu stromů. Česká republika má bohatou lesnickou tradici a vysokou lesnatost. Lesní půda zakrývá více než 33% z celkového území ČR. Máte k dispozici les, který je pro vás zátěží a chcete jej prodat? Koupíme jakýkoliv les v ČR, bez ohledu na složení.&nbsp;</span></p>
<p dir=“ltr“>V České republice tvoří nejvýznamnější lesní dřeviny smrk, borovice, buk, dub, modřín opadavý, bříza. Vykupujeme dubové, listnaté i smíšené lesy, kulatinu i celé stromy. Lesy poskytují cennou obnovitelnou surovinu, využívá se ve stavebnictví, papírenství a výrobě nábytku. Hranice lesa jsou definovány nadmořskou výškou či zeměpisnou šířkou. Ovlivňuje ji podloží, tvar terénu i orientace ke světovým stranám.&nbsp;</p>
Logo
PORT WOOD, s.r.o.

Libušina 50
592 02, Svratka
IČ: 05288894 , DIČ: CZ05288894
telefon: +420 605 998 986