Koupíme listnatý les

Koupíme listnatý les

Listnaté lesy jsou lesy, které mají více než 75% opadavých listnatých stromů. Zbytek může být chráněn například jehličnany. Typickou skladbou původních listnatých lesů jsou jasan, jilm, habr, lípa, topol, javor, vrba, olše a buk. V České republice převažují spíše zachovalé bučiny. Mnoho lesů je chráněných zákonem. Koupím listnatý les libovolné velikosti i stáří.

Koupíme listnatý les

Zabývám se výkupem stromů, kulatiny a listnatých lesů. Každý rok v České republice přibývá více než 2000 hektarů lesů ročně. Rozloha evropských lesů se od 90. let do roku 2007 zvýšila o třináct milionů hektarů. Důležitá je nejen rozloha, ale také jejich skladba. V Česku převládají smrkové monokultury. Vlastník lesa musí dodržovat zákon 289/1995 Sb., o lesích. Je dobré se s vyhláškou předem seznámit. V případě, kdy jste v situaci, kdy se o les starat nechcete a raději jej prodáte, neváhejte mne kontaktovat. Cena se pak odvíjí od stáří a rozlohy lesa, zdravotního stavu stromů.

Každý les má právo na hospodářské osnovy

Každý les v České republice je evidován a popsán. Vlastník lesa pak má nárok na lesní hospodářskou osnovu do 50 ha lesa nebo lesní hospodářský plán. Skládá se z textové a mapové části. Vlastník se dočte, jaké porosty se nachází na jeho pozemku a také jejich věk. Rovněž zde zjistíte, jaké zásahy je ve vašem lese potřeba dělat. Vykupuji listnaté lesy, o které se majitelé již nechtějí nebo nemohou starat. Výkup lesa není nijak administrativně náročnou záležitostí. Výkupní ceny závisí na velikosti lesa, typu dřevin, stáří a stavu lesa. Nevíte-li si s oceněním rady, může vám pomoci soudní znalec, který provede výpočet ceny lesa.

Logo
PORT WOOD, s.r.o.

Libušina 50
592 02, Svratka
IČ: 05288894 , DIČ: CZ05288894
telefon: +420 605 998 986