Koupíme smíšený les

Koupíme smíšený les

Koupím smíšený les. Dominantní dřeviny smíšeného lesa zaujímají 50-99% plochy. Ostatní dřeviny jsou přimíšené. Smíšené lesy se odlišují dle způsobu smíšení v porostu na jednotlivé, hloučkovité nebo skupinové a řadové. Smíšené lesy se obtížněji definují. Chcete-li prodat smíšený les, ale nejste si jisti, kontaktujte mne, rád vám pomohu. Koupím smíšený les v jakékoliv lokalitě po celé ČR i na Slovensku. Máte-li smíšený les a nevíte, co si s ním počít, je odkup lesa vhodnou alternativou, jak se tohoto závazku zcela zbavit. Vlastník lesa nemůže s lesem jen tak nakládat a proto je to pro někoho spíše zátěží. O les se stará přidělený lesní hospodář. V případě, že máte nevhodně obhospodařovaný les, je jen málo odolný vůči vnějším škodlivým vlivům, což může být následkem katastrofy v podobě škůdců, apod. V případě zájmu o prodej smíšeného lesa mne kontaktujte.

Smíšený les

Smíšený les tvoří listnaté i jehličnaté stromy. Procentuální zastoupení žádného z druhů nepřesahuje více než 90%. Výjimkou jsou monokulturní lesy, kde je to 95%. Smíšené lesy pokrývají více než 80% plochy našich lesů.

Složení smíšených lesů

Smíšené lesy tvoří buk, dub, javor, bříza, lípa, topol, jilm a další odrůdy listnatých stromů. Z jehličnanů to jsou smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice a další. Rovněž zde najdeme byliny jako jsou jaterník, borůvky, mechy, kapraďorosty a další. Koupím smíšený les nejen v horách za velmi příznivé ceny. Zabývám se výkupem lesů listnatých i smíšených. Převod lesa probíhá na základě kupní smlouvy, která je ošetřena právně.

Logo
PORT WOOD, s.r.o.

Libušina 50
592 02, Svratka
IČ: 05288894 , DIČ: CZ05288894
telefon: +420 605 998 986